Μέντορας

 • “ένας άνθρωπος που παρέχει σε έναν άλλον άνθρωπο βοήθεια και συμβουλή για μία χρονική περίοδο.” Cambridge Advanced Laerner’s Dictionary
 • “Ο μέντορας είναι ένας φίλος, μια πηγή γνώσης, ένας προπονητής, ένας καθοδηγητής, κάποιος που παρακινεί τους άλλους και κάποιες φορές μπορεί να είναι κάποιος έμπιστος φίλος.” – Pitzer College
 • Ο LAO TSE, κινέζος φιλόσοφος πριν 2.500 χρόνια:
  1. είναι ο καλύτερος, όταν η ομάδα αντιλαμβάνεται άμεσα, ότι αυτός την καθοδηγεί.
  2. μιλά λίγο, αλλά όταν ολοκληρωθεί η εργασία με επιτυχία όλοι θα πουν: “μόνοι μας το κάναμε!”
  3. δεν γνωρίζει απαραίτητα όλες τις απαντήσεις, στην πραγματικότητα ο καλός μέντορας γνωρίζει τις κατάλληλες ερωτήσεις!
 • Βικιπαίδεια – Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Μέντορας (Μέντωρ) ήταν γνωστά δύο πρόσωπα:
  • Ο Μέντωρ ήταν ένα πρόσωπο της Οδύσσειας στο οποίο ο Οδυσσέας εμπιστεύθηκε «τα του οίκου του» όταν έφευγε για τον Τρωικό Πόλεμο.
  • Γιος του Ηρακλή από την Θεσπιάδα Ασωπίδα.

Mentoring

 • Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
 • Είναι μια σχέση συνεργασίας, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για ένα συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας. Είναι μια σχέση που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο μερών.
 • Προϋποθέτει τη θέληση και από την πλευρά του μέντορα (mentor) και από την πλευρά του καθοδηγούμενου/ης (mentee) για την ανάπτυξη και συνεχή καλλιέργεια μιας σχέσης καλής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού με αθροιστικά θετικά αποτελέσματα.
 • «εκείνα τα στοιχεία μιας εξελικτικής σχέσης που εντείνουν την ανάπτυξη και τη βελτίωση και των δύο ατόμων» Kram, K.E. (1988)

Ο επιχειρηματικός Μέντωρ

 • Ο Μέντωρ αποτελεί μια αδέκαστη, ψύχραιμη άποψη. Ακούει προσεκτικά, αξιολογεί, ελέγχει, ακόμη συναισθάνεται το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ αφού αποκρυσταλλώσει μια ξεκάθαρη εικόνα, υποδεικνύει λύσεις και μεθόδους οργάνωσης ή επικοινωνίας.
 • Είναι ο ειδικός που για ορισμένο χρονικό διάστημα, όσο κριθεί απαραίτητο, μπορεί να σας μεταφέρει, μέσω Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής, όλες εκείνες τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις προσαρμοσμένες, στις δικές σας ανάγκες προκειμένου να επαναπροσδιορίστε τη δική σας τροχιά ανάπτυξης.
 • Ο έμπιστος Συνεργάτης ή Φίλος που μοναδικό του μέλημα είναι η δική σας αποκλειστική επαγγελματική επιτυχία.
 • Δεν είναι πλέον πολυτέλεια ή αφηρημένη ακαδημαϊκή προσέγγιση – είναι αναγκαιότητα.

Διαχείριση Κρίσεων

Περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο κατά την σημαντική περίοδο ακριβώς πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά από μία καταστροφή, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απώλειες. Ο στόχος είναι να επιβιώσει η εταιρεία έπειτα από μία ενδεχόμενη κρίση με την φήμη της άσπιλη και όλα τα στοιχεία της εταιρείας ανέπαφα.

 

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων περιλαμβάνει την αναγνώριση των κινδύνων, την εκτίμηση του κινδύνου, την κατάστρωση του σχεδίου, την άμεση αντίδραση, την “ανάρρωση” και τον έλεγχο του σχεδίου.

Συνδυασμένες Λύσεις

η γνώση και η εμπειρία σκαλοπάτι για ν’ ανέβεις πιο εύκολα, πιο ψηλά … Ο Σωκράτης, μας διδάσκει την τέχνη του βίου, σύμφωνα με τον Πλάτωνα η αρετή είναι η υγεία της ψυχής και προϋπόθεση του ενάρετου ανθρώπου και ο Αριστοτέλης ο καλύτερος δάσκαλος ηγεσίας… για μια ζωή κατόπιν σχεδιασμού και όχι κατά τύχη!

 

“O δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω.”- Σωκράτης, 469-399 π.Χ.